Τρίτη 2 Απριλίου 2013

Από τη διανομή φρούτων του προγράμματος "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ" του Υπουργείου Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης.