Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
"ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ" 
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Αναρτήθηκε από Γερακάκη Μαρία