Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κνωσσό 
και στο μουσείο Ηρακλείου
Γ' - Δ' Τάξεις 
15 Απριλίου 2016