Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Δραστηριότητες για το μάθημα της Πληροφορικής

Στην ψηφιακή τάξη e-me οι μαθητές μπορούν να δουν τις δραστηριότητες για το μάθημα της Πληροφορικής

https://e-me.edu.gr