Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο


Από Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο:

Ασφαλής εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως
Συμβουλές χρήσης Διαδικτύου
Προσωπικά Δεδομένα