Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Τμήμα Ένταξης

Ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης κολυμβαριου θα βρίσκεται την Δευτέρα 10πμ-12πμ για οποιαδήποτε βοήθεια των μαθητών που φοιτούν στο τμήμα. Σταδιακά θα ορίσουμε και εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε συνεννόηση με την διευθύντρια του σχολείου για να μοιράζουμε υλικό. Καλό μήνα σε όλους.