Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Τα παιδιά της Α' τάξης με τη δασκάλα Μουσική 
κ. Λυρώνη Ειρήνη υποδέχονται την Άνοιξη με τα 
"Χελιδονίσματα".