Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Βρέχει Τραγούδια

Μουσικοκινητικές δραστηριότητες για τη Βροχή και την αναβροχιά 
από τη Β τάξη και τη Δασκάλα Μουσικής Ειρήνη Λυρώνη.