Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού

 «Προκήρυξη εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων»

 Έγγραφο

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

Εσωτερικός κανονισμός

Για το μάθημα των Γερμανικών

 Schultüte: Ένα γερμανικό έθιμο