Τρίτη 11 Ιουνίου 2013Έκθεση εικαστικής δημιουργίας μαθητών Δημοτικού σχολείου Κολυμβαρίου
Παλιό Δημαρχείο Κολυμβαρίου

Τετάρτη 12/6, Παρασκευή 14/6/2013,  8:10-14:00
Πέμπτη 13/6/2013, 8:10-14:00 και 18:00- 21:00

                                                 Επιμέλεια έκθεσης: Δουμάνη Χριστίνα