Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Βίντεο από το Youtube που δείχνει την διαδικασία για να εγγράψει ένας γονέας το παιδί στο Σχολικό Δίκτυο