Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Δήμος Πλατανιά- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

Επίσκεψη στο σχολείο μας της ψυχολόγου Κ. Κατερίνας  Καμπαράκη και ενημέρωση για ενδοσχολική βία. 18/10/16