Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Δήμος Πλατανιά- Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

Επίσκεψη στο σχολείο μας της συγγραφέως  Αργυρώς Μουντάκη 21/10/16