Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ασφαλώς κυκλοφορώ...
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Δ' τάξης πραγματοποιούν το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής με σκοπό να δημιουργήσουν σωστή κυκλοφοριακή συνείδηση στα παιδιά σαν πεζοί και σαν οδηγοί.

Εδώ βλέπετε ένα από τα φύλλα εργασίας της δράσης αυτής. Έπεται συνέχεια...

Πατώντας την εικόνα μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο εργασίας.