Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Χριστουγεννιάτικο δέντρο με οικολογικό χαρακτήρα από το Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου.
Χανιώτικα Νέα 5 Δεκεμβρίου 2012.